Câu hỏi thường gặp

1. Hỏi: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội có những ngành đào tạo nào ở bậc đại học?

Trả lời: Tính đến năm 2017, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội có 21 ngành/chuyên ngành và chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy.

TT

Ngành

Mã ngành

1

Kiến trúc

52580102

2

Quy hoạch vùng và đô thị

52580105

3

Kiến trúc cảnh quan

52580110

4

Chương trình tiên tiến ngành kiến trúc

52580102

5

Thiết kế đồ hoạ

52210403

6

Thiết kế thời trang

52210404

7

Thiết kế nội thất

52210405

8

Điêu khắc

52210105

9

 Xây dựng dân dụng và công nghiệp

52580201

10

Xây dựng công trình ngầm đô thị

11

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

52510105

12

Cấp thoát nước – Môi trường nước

52580213

13

Kỹ thuật hạ tầng đô thị

52580211

14

Kỹ thuật môi trường đô thị

15

Cầu hầm

52580205

16

Giao thông đô thị

17

Đường đô thị

18

Quản lý xây dựng

52580302

19

Kinh tế xây dựng

52580301

20

Công nghệ thông tin

52480201

21

Chương trình kiến trúc cảnh quan thuộc Dự án Pháp ngữ 

Xét tuyển sau 


2. Hỏi: Thông tin về tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 xem ở đâu?

Trả lời: Thông tin về tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 được cho trong Thông báo tuyển sinh, được dán tại bảng tin của Nhà trường và được đăng trên website của Nhà trường tại địa chỉ:

http://www.hau.edu.vn/vi/tuyen-sinh/Thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-2017.aspx

hoặc trên facebook fan page:

https://www.facebook.com/tuyensinhdaihochechinhquy

3. Hỏi: Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 như thế nào?

Trả lời:

            I. Hồ sơ xét tuyển tổ hợp A00, A01, B00 gồm:  

Một bộ hồ sơ bao gồm 04 (bốn) Phiếu như sau:

1. Ba Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017 theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:

a) PHIẾU SỐ 1 - PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG (số thứ tự 1 trong tệp đính kèm)

b) PHIẾU SỐ 2 - PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG (số thứ tự 2 trong tệp đính kèm)

c) PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG (số thứ tự 3 trong tệp đính kèm)

- Thời gian nộp: từ ngày 01/4/2017 đến 20/4/2017.

- Địa điểm nộp: tại Trường THPT hoặc điểm thu hồ sơ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

2. Một PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ưu tiên các ngành trong nhóm ngành do Đại học Kiến trúc Hà Nội ban hành (số thứ tự 4 trong tệp đính kèm)

- Thời gian nộp: Từ ngày 01/4/2017 đến 25/7/2017.

-  Nộp trực tiếp hoặc chuyển qua bưu điện về Phòng Đào tạo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

* Các Phiếu ĐKXT có thể nhận trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội hoặc download tại đây.

II. Hồ sơ xét tuyển tổ hợp V00, H00 gồm:           

Một bộ hồ sơ bao gồm 06 (sáu) Phiếu như sau:

1. Ba Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017 theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:

a) PHIẾU SỐ 1 - PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG (số thứ tự 1 trong tệp đính kèm)

b) PHIẾU SỐ 2 - PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG (số thứ tự 2 trong tệp đính kèm)

c) PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG (số thứ tự 3 trong tệp đính kèm)

- Thời gian nộp: từ ngày 01/4/2017 đến 20/4/2017.

- Địa điểm nộp: tại Trường THPT hoặc điểm thu hồ sơ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

2. Một PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ưu tiên các ngành trong nhóm ngành do Đại học Kiến trúc Hà Nội ban hành (số thứ tự 4 trong tệp đính kèm)

- Thời gian nộp: Từ ngày 01/4/2017 đến 25/7/2017.

-  Nộp trực tiếp hoặc chuyển qua bưu điện về Phòng Đào tạo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

3. Hai PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY các ngành năng khiếu do Đại học Kiến trúc Hà Nội ban hành

a) PHIẾU SỐ 1 - PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017  (số thứ tự 5 trong tệp đính kèm. Thí sinh có thể in Phiếu và Hướng dẫn cả hai mặt, in đen trắng.)

b) PHIẾU SỐ 2 - PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

(số thứ tự 6 trong tệp đính kèm)

- Thời gian nộp: Từ ngày 20/3/2017 đến 03/6/2017.

- Nộp trực tiếp hoặc chuyển qua bưu điện về Phòng Đào tạo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

* Thí sinh Đăng ký xét tuyển tổ hợp H00 có thể nộp hồ sơ ĐKDT môn năng khiếu tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam hoặc Đại học Mỹ thuật công nghiệp và nộp Giấy chứng nhận Kết quả thi (bản chính) cho Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

** Các Phiếu ĐKXT có thể nhận trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội hoặc download tại đây.


 4. Hỏi: Khi cần hỏi thông tin về kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy của Nhà trường thì hỏi ai, ở đâu?

Trả lời: Để biết thông tin về kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy của Nhà trường, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội: Phòng U108, nhà U, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố  Hà Nội.

Điện thoại: 043 854 2391    

Email: phongdaotao.dhkthn@gmail.com     

website: www.hau.edu.vn


5. Hỏi: Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2017 như thế nào?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2017 (chưa bao gồm 50 chỉ tiêu hệ Cử tuyển) như sau:

- Thí sinh đăng ký nguyện vọng theo nhóm ngành. Mỗi nhóm ngành gồm một hoặc nhiều ngành và được xác định bởi mã nhóm ngành. Đối với một nhóm ngành, các tổ hợp xét tuyển được xét bình đẳng khi xác định điểm trúng tuyển. Do đó thí sinh chỉ đăng ký một tổ hợp môn xét tuyển có kết quả thi cao nhất.

- Ngay sau khi thí sinh xác nhận nhập học, HĐTS sẽ tổ chức phân ngành học cho các thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành có 2 ngành trở lên trên cơ sở: điểm tổ hợp xét tuyển của thí sinh; nguyện vọng ngành của thí sinh và chỉ tiêu đào tạo ngành do HĐTS Trường quy định.

TT

Ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Nhóm ngành 1                               KTA01 

1.1

Kiến trúc

52580102

Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
(điểm Vẽ mỹ thuật nhân

hệ số 2)

350

1.2

Quy hoạch vùng và đô thị

52580105

150

2

Nhóm ngành 2                              KTA02 

2.1

Kiến trúc cảnh quan

52580110

Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
(điểm Vẽ mỹ thuật nhân

hệ số 2)

50

2.2

Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc

52580102.1

50

3

Nhóm ngành 3                               KTA03 

3.1

Thiết kế đồ họa

52210403

Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu

50

3.2

Thiết kế thời trang

52210404

50

4

Nhóm ngành 4  KTA04 

4.1

Thiết kế nội thất

52210405

Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu

100

4.2

Điêu khắc

52210105

30

5

Nhóm ngành 5                               KTA05 

 

Kỹ thuật công trình xây dựng
(chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

52580201

Toán, Vật lý, Hóa học

450

6

Nhóm ngành 6                               KTA06 

6.1

Kỹ thuật công trình xây dựng
(chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị)

52580201.1

Toán, Vật lý, Hóa học

100

6.2

Công nghệ Kỹ thuậtvật liệu xây dựng

52510105

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

6.3

Quản lý xây dựng

52580302

Toán, Vật lý, Hóa học

100

Toán, Vật lý, Anh văn

7

Nhóm ngành 7                               KTA07 

 

Kinh tế xây dựng

52580301

Toán, Vật lý, Hóa học

200

8

Nhóm ngành 8                               KTA08 

8.1

Cấp thoát nước – Môi trường nước

52580299

Toán, Vật lý, Hóa học

300

Toán, Vật lý, Anh văn

Toán, Hóa học, Sinh học

8.2

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
(chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị)

52580211

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Anh văn

Toán, Hóa học, Sinh học

8.3

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
(chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị)

52580211.1

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Anh văn

Toán, Hóa học, Sinh học

8.4

Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

52580205

Toán, Vật lý, Hóa học

150

Toán, Vật lý, Anh văn

Toán, Hóa học, Sinh học

8.5

Công nghệ thông tin

52480201

Toán, Vật lý, Hóa học

50

Toán, Vật lý, Anh văn

Toán, Hóa học, Sinh học

 

Tổng:

 

 

   2.180

 

6. Hỏi: Đối tượng và điều kiện của thí sinh tham gia tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2017 như thế nào?

Trả lời: Đối tượng và điều kiện của thí sinh tham gia tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2017 như sau:

1. Đối tượng dự thi

a) Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học.

Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hóa học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe.

c) Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm 2017, không được bảo lưu sang năm học sau.

d) Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, có tổng điểm 3 môn thi (chưa nhân hệ số) thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e) Thí sinh xét tuyển vào các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc cảnh quan, Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc (tổ hợp V00) phải tham dự kỳ thi năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức.

f) Thí sinh xét tuyển vào các ngành Thiết kế đồ hoạ, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Điêu khắc (tổ hợp H00) phải tham dự kỳ thi năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức; hoặc có điểm thi môn năng khiếu năm 2017 do Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp tổ chức.

2. Điều kiện dự thi vào các ngành có môn thi năng khiếu

a) Các đối tượng dự thi phải có môn thi tốt nghiệp THPT bao gồm các môn được chọn để xét tuyển vào ngành năng khiếu của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội mà thí sinh sẽ đăng ký như quy định tại Điều 3 của Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Nhà trường, trừ các môn thi năng khiếu.

b) Các điều kiện khác được thực hiện theo quy định của Quy chế Thi THPT quốc gia và Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Hỏi: Phương thức tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2017 như thế nào?

Trả lời: Phương thức tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2017 như sau:

 Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia với các tổ hợp A00, A01, B00.

- Kết hợp xét tuyển kết quả các môn thi văn hóa trong kỳ thi THPT quốc gia và môn thi năng khiếu đối với các tổ hợp V00, H00.

 

8. Hỏi: Thủ tục, hồ sơ đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2017 như thế nào?

Trả lời: Thủ tục và hồ sơ đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2017 như sau:

1. Đăng ký xét tuyển vào các ngành năng khiếu:

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào tổ hợp V00, H00 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội phải làm và gửi hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) cùng với lệ phí ĐKDT các môn thi năng khiếu cho Trường.

Thí sinh ĐKXT vào tổ hợp H00 có thể ĐKDT môn năng khiếu năm 2017 tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam hoặc Đại học Mỹ thuật công nghiệp và nộp Giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính) cho Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

a) Hồ sơ ĐKDT vào các ngành năng khiếu gồm có:

- Hai phiếu ĐKDT (Phiếu số 1 và Phiếu số 2) điền đầy đủ thông tin có xác nhận của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Thí sinh nhận phiếu ĐKDT tại phòng Đào tạo – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội hoặc download phiếu ĐKDT kèm Hướng dẫn ghi phiếu trong Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 trên website của Nhà trường tại địa chỉ: http://www.hau.edu.vn/vi/tuyen-sinh.aspx

- Ba ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 4x6cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh (quận (huyện), tỉnh (thành phố)) của thí sinh ở mặt sau (một ảnh dán trên Phiếu số 1, hai ảnh nộp cho Trường).

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận nếu là đối tượng ưu tiên.

- Hai phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc để Nhà trường gửi Giấy báo dự thi. Địa chỉ liên lạc thí sinh ghi rõ: Họ tên người nhận, thôn/xóm/số nhà/ngõ...; xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố; Số điện thoại liên lạc.

- Bản phô tô Giấy nộp tiền lệ phí nếu thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Nếu thí sinh đăng ký dự thi cả hai khối V00 và H00 thì phải nộp hai bộ hồ sơ đầy đủ các nội dung như trên.

b) Thủ tục nộp hồ sơ ĐKDT:

Thí sinh có thể lựa chọn hình các hình thức nộp hồ sơ ĐKDT và lệ phí ĐKDT như sau:

- Nộp trực tiếp hồ sơ ĐKDT và lệ phí ĐKDT tại Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội theo địa chỉ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (phòng U114, tầng 1 nhà U).

Địa chỉ: Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội;

- Nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện và nộp lệ phí ĐKDT qua ngân hàng, thực hiện như sau:

+ Nộp lệ phí vào tài khoản của Trường Đại học Kiến trúc theo số tài khoản:

4501.000.1111118 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Tây (BIDV Hà Tây).

Nội dung ghi rõ: Nộp lệ phí dự thi môn năng khiếu của thí sinh:... (ghi rõ họ tên, số CMND, ngày sinh của thí sinh);

+ Gửi bản phô tô Giấy nộp lệ phí của ngân hàngkèm theo hồ sơ ĐKDT môn thi năng khiếu về Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;

+ Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện chỉ được coi là hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ khi thí sinh nhận được phiếu ĐKDT số 2 có xác nhận của Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

2. Đăng ký xét tuyển (vào tất cả các ngành):

-  Thủ tục ĐKXT đối với thí sinh: theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phiếu Đăng ký nguyện vọng ngành trong nhóm ngành, Hướng dẫn về Phiếu đăng ký nguyện vọng ngành được đăng tải trên website của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tại địa chỉ: http://www.hau.edu.vn/vi/tuyen-sinh.aspx

-  Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chỉ xét tuyển vào các ngành năng khiếu đối với các thí sinh ĐKXT vào tổ hợp V00, H00 đã tham gia dự thi năng khiếu năm 2017 do Nhà trường tổ chức; hoặc thí sinh ĐKXT vào tổ hợp H00 có điểm thi môn năng khiếu năm 2017 do Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp tổ chức.

 

9. Hỏi: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2017 như thế nào?

Trả lời: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2017 như  sau:

- Đối với các tổ hợp chỉ có môn thi văn hóa: theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với các tổ hợp có môn thi năng khiếu:

+ Môn thi văn hóa : theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ hợp V00: môn Vẽ mỹ thuật gồm hai bài thi Vẽ mỹ thuật 1 (MT1) và Vẽ mỹ thuật 2 (MT2) được chấm theo thang điểm 5. Điểm môn Vẽ mỹ thuật được tính như sau:

Điểm môn Vẽ mỹ thuật = Điểm bài thi Vẽ mỹ thuật 1 + Điểm bài thi Vẽ mỹ thuật 2.

Điểm môn Vẽ mỹ thuật sau khi nhân hệ số 2,0 phải đạt tối thiểu để được xét tuyển như sau:

8,00 đối với thí sinh thuộc khu vực 1 (KV1);

9,00 đối với thí sinh thuộc khu vực 2, khu vực 2 – nông thôn (KV2, KV2-NT);

10,00 đối với thí sinh thuộc khu vực 3 (KV3).

+ Tổ hợp H00: Hai môn thi năng khiếu là Hình họa mỹ thuật (H1) và Bố cục trang trí màu (H2) được chấm theo thang điểm 10. Tổng điểm hai môn này không nhân hệ số phải đạt tối thiểu để được xét tuyển như sau:

8,00 đối với thí sinh thuộc khu vực 1 (KV1);

9,00 đối với thí sinh thuộc khu vực 2, khu vực 2 – nông thôn (KV2, KV2-NT);

10,00 đối với thí sinh thuộc khu vực 3 (KV3).

Không tổ chức chấm phúc khảo bài thi các môn năng khiếu.

 

10. Hỏi: Chính sách ưu tiên trong xét tuyển đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2017 như thế nào?

Trả lời: Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển... trong xét tuyển đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2017 như sau:

1. Đối tượng tuyển thẳng

            Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển

Là các thí sinh thuộc diện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không sử dụng quyền tuyển thẳng. Cụ thể:

- Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp THPT sau kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 được ưu tiên cộng điểm vào tổng điểm của 3 môn xét tuyển khi xét tuyển vào ngành đăng ký.

- Thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT sau kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 được ưu tiên cộng điểm vào tổng điểm của 3 môn xét tuyển khi xét tuyển vào ngành phù hợp với nội dung của đề tài dự thi của thí sinh do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

Mức cộng điểm được quy định như sau: ưu tiên cộng điểm cho các thí sinh xét ưu tiên xét tuyển trước khi xây dựng phương án điểm, sau đó xét tuyển những thí sinh diện này như những thí sinh đăng ký xét tuyển khác. (Nếu đạt nhiều giải cùng một môn/lĩnh vực thì chỉ được hưởng một tiêu chuẩn cộng điểm cao nhất):

+ Thí sinh đạt giải nhất: cộng 4 điểm

+ Thí sinh đạt nhì: cộng 3 điểm

+ Thí sinh đạt giải ba: cộng 2 điểm

+ Thí sinh đạt giải khuyến khích: cộng 1 điểm

3. Chỉ tiêu tuyển thẳngtối đa 5% chỉ tiêu các ngành.

 

11. Hỏi: Lệ phí đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2017 như thế nào?

Trả lời: Lệ phí đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2017 như sau:

1. Lệ phí ĐKDT khối ngành năng khiếu

a) Thí sinh ĐKDT khối V00:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường: 360.000đ/thí sinh. Trong đó, lệ phí ĐKDT là 335.000đ, phí chuyển phát nhanh Giấy báo dự thi, vật dụng là 25.000đ;

+ Nộp hồ sơ qua đường bưu điện: 375.000đ/thí sinh. Trong đó, lệ phí ĐKDT là 335.000đ, phí chuyển phát nhanh Phiếu số 2, Giấy báo dự thi, vật dụng là 40.000đ.

b) Thí sinh ĐKDT khối H00:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường: 400.000đ/thí sinh. Trong đó, lệ phí ĐKDT là 355.000đ, phí chuyển phát nhanh Giấy báo dự thi và phí phục vụ giá vé, nước pha màu là 45.000đ;

+ Nộp hồ sơ qua đường bưu điện: 415.000đ/thí sinh. Trong đó, lệ phí ĐKDT là 355.000đ, phí chuyển phát nhanh Phiếu số 2, Giấy báo dự thi và phí phục vụ giá vé, nước pha màu là 60.000đ.

2. Lệ phí ĐKDT khối ngành còn lại: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

12. Hỏi: Thời gian thi, hình thức thi các môn thi năng khiếu của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2017 như thế nào?

Trả lời: Thời gian thi, hình thức thi các môn thi năng khiếu của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2017 như sau:

1. Thời gian nộp hồ sơ ĐKDT và lệ phí ĐKDT

Nhà trường nhận hồ sơ ĐKDT và lệ phí ĐKDT từ ngày 20/3/2017 đến hết ngày 02/6/2017.

Thời gian nhận: Sáng từ 08h00 đến 11h30; chiều từ 14h00 đến 17h00, trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ.

2. Thời gian thi, hình thức thi các môn thi năng khiếu

a) Thời gian thi, hình thức thi các môn thi năng khiếu phụ thuộc các ngành như sau:

Ngành

Môn thi

Thời gian thi

- Kiến trúc;

- Chương trình tiên tiến ngành kiến trúc;

- Quy hoạch vùng và đô thị;

- Kiến trúc cảnh quan.

Môn Vẽ mỹ thuật, gồm 02 bài thi:

- Vẽ mỹ thuật 1: Vẽ đầu tượng thạch cao trắng tỷ lệ 1:1; chì đen trên khổ giấy A3

- Vẽ mỹ thuật 2: Bố cục tạo hình; chì đen trên khổ giấy A3

- 8h00 ngày 27/6/2017: Làm thủ tục dự thi.

- Ngày 28/6/2017:

+ Sáng:Thi môn Vẽ mỹ thuật 1, thời gian làm bài: 210 phút;

+ Chiều:Thi môn Vẽ mỹ thuật 2, thời gian làm bài: 150 phút.

- Thiết kế đồ hoạ;

- Thiết kế nội thất;

- Thiết kế thời trang;

- Điêu khắc.

- Môn 1: Hình họa mỹ thuật

Vẽ người mẫu dạng bán thân; chì đen trên khổ giấy A1

 

- Môn 2: Bố cục trang trí màu; bột màu trên khổ giấy A3

- 8h00 ngày 29/6/2017: Làm thủ tục dự thi.

- Ngày 30/6/2017: 

+ Sáng: Thi môn Hình họa mỹ thuật, thời gian làm bài: 240 phút;

+ Chiều: Thi môn Bố cục trang trí màu, thời gian làm bài: 240 phút.

b) Thí sinh đến phòng thi (được ghi trong Giấy báo dự thi). Danh sách thi và Sơ đồ phòng thi sẽ được Nhà trường niêm yết trước ngày 27/6/2017 tại Trường.

c) Khi đi,thí sinh mang theo Phiếu số 2, Chứng minh thư Nhân dân.

d) Các vật dụng cần thiết phục vụ làm bài thi:

- Thi vào các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và Đô thị, Kiến trúc cảnh quan: Thí sinh tự túc bảng vẽ, bút... Nhà trường cung cấp giấy thi, giấy nháp, ghế nhựa.

- Thi vào các ngành Thiết kế đồ hoạ, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Điêu khắc: Thí sinh tự túc bảng vẽ, bút, màu, dụng cụ pha màu... Nhà trường cung cấp giấy vẽ, giấy nháp, giá vẽ, nước pha màu, ghế nhựa.

e) Giấy báo dự thi

Nhà trường gửi Giấy báo dự thi cho Thí sinh bằng thư chuyển phát nhanh qua đường bưu điện trước ngày 21/6/2017. Khi nhận được Giấy báo dự thi, Thí sinh cần kiểm tra kỹ các thông tin ghi trong giấy báo. Nếu phát hiện sai sót, nhầm lẫn, thí sinh phải phản ánh với Hội đồng Tuyển sinh trong ngày làm thủ tục dự thi để được chỉnh sửa kịp thời.

Trường hợp không nhận được Giấy báo dự thi, Thí sinh vẫn đến Trường để làm thủ tục dự thi.

HỎI ĐÁP VỀ CÔNG TÁC XÉT TUYỂN

Các lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng

• Mỗi thí sinh chỉ được phép thay đổi nguyện vọng một lần;

• Khi thay đổi nguyện vọng, thí sinh có thể điều chỉnh trường, ngành, thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng, tổ hợp dùng để xét tuyển, chế độ ưu tiên;

• Nếu thí sinh không thay đổi chế độ ưu tiên và không tăng số nguyện vọng, có thể thực hiện thay đổi nguyện vọng trực tuyến, ngược lại phải đăng ký thay đổi nguyện vọng bằng Phiếu tại các điểm đăng ký dự thi. Thời gian đăng ký trực tuyến là từ 15/7 đến 17:00 ngày 21/7; thời gian đăng ký tại các điểm đăng ký dự thi là từ 15/7 đến 17:00 ngày 23/7.

Câu 1: Khi đăng ký dự thi, em đã đăng ký xét tuyển theo đúng nội dung tư vấn của các thầy cô trong trường: chọn ngành phù hợp với năng lực và sở trường, chọn các trường theo 3 nhóm: nhóm có điểm chuẩn các năm phù hợp với năng lực, nhóm có điểm chuẩn cao hơn một chút so với năng lực và nhóm có điểm thấp hơn. Hiện nay em đã có điểm thi tốt hơn một chút so với dự kiến ban đầu của em, em có cần điều chỉnh đăng ký xét tuyển nữa không?

Trả lời: Em đã thực hiện đúng hướng dẫn để có thể trúng tuyển vào trường, ngành phù hợp với năng lực và nguyện vọng của mình. Vấn đề còn lại là em so sánh phổ điểm của năm 2017 với phổ điểm của năm 2016 do Bộ GDĐT công bố, nếu với mức điểm (theo tổ hợp xét tuyển) của em trở lên có số lượng thí sinh tương đồng (hoặc khác nhau không lớn) so với số học sinh năm 2016 có mức điểm đủ để trúng tuyển vào trường, ngành em đã chọn, em hoàn toàn có thể yên tâm và không phải thay đổi nguyện vọng.

Câu 2: Sau khi tra cứu dữ liệu của cá nhân trên hệ thống, em thấy chế độ ưu tiên của em không đúng, em có thể điều chỉnh lại chế độ ưu tiên được không?

Trả lời: Em hoàn toàn có thể điều chỉnh được chế độ ưu tiên. Để điều chỉnh, em cần thực hiện các bước sau:
• Điền các thông tin cần điều chỉnh vào Phiếu đề nghị điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (mẫu Phiếu có thể tải từ địa chỉ https://thituyensinh.vn). Sau đó đến điểm tiếp nhận đăng ký dự thi để nộp Phiếu (thời gian từ 15/7 đến 17:00 ngay 23/7). Khi đến điểm tiếp nhận, cần mang theo Chứng minh nhân dân, các minh chứng về ưu tiên và Phiếu đăng ký dự thi (Phiếu số 2) kèm theo đăng ký xét tuyển Lưu ý: trước khi điền thông tin cần đọc kỹ hướng dẫn ở mặt sau của Phiếu;

• Cùng với Cán bộ điểm tiếp nhận nhập thông tin điều chỉnh vào máy và ký xác nhận các thông tin nhập vào máy đã đúng với đề xuất thay đổi của mình làm cơ sở để điểm tiếp nhận cập nhật thông tin điều chỉnh lên hệ thống.

• Lên hệ thống để kiểm tra thông tin một lần nữa, trường hợp phát hiện các sai sót so với đề nghị thay đổi của mình phải báo ngay với điểm tiếp nhận.

Câu 3: Việc thay đổi nguyện vọng được thực hiện như thế nào? thời gian điều chỉnh nguyện vọng được quy định ra sao?

Trả lời: Có 2 phương thức điều chỉnh nguyện vọng:

1) Điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến:

Thí sinh dùng số chứng minh nhân dân của mình cùng mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi để truy cập vào hệ thống (https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn), sau đó chọn chức năng “Thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển”.

Lưu ý: thời gian đăng ký trực tuyến chỉ từ 15/7 đến 17:00 ngày 21/7; với phương thức này, thí sinh không được tăng số nguyện vọng so với đăng ký ban đầu và không thay đổi được chế độ ưu tiên.
2) Điều chỉnh nguyện vọng tại điểm đăng ký dự thi (thay đổi NV bằng Phiếu):
Thí sinh điền thông tin vào Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Sau đó, nộp Phiếu này tại điểm đăng ký dự thi và ký xác nhận sau khi rà soát kỹ thông tin ĐKXT của mình đã được nhập vào máy tính.
Lưu ý: Thời gian điều chỉnh bằng Phiếu từ 15/7 đến 17:00 ngày 23/7; Phương thức điều chỉnh này chỉ thực hiện đối với các thí sinh tăng số lượng nguyện vọng so với đăng ký trước đây hoặc thí sinh có nguyện vọng điều chỉnh chế độ ưu tiên.

Câu 4: Bộ GDĐT có quy định: “chỉ được đổi nguyện vọng 1 lần”, Thầy cho biết, Bộ có hỗ trợ gì để giảm thiểu sai sót của thí sinh khi điều chỉnh đăng ký xét tuyển?

Trả lời: Để hỗ trợ cho thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, tại các điểm đăng ký dự thi (nơi tiếp nhận Phiếu điều chỉnh nguyện vọng) các trường sẽ bố trí cán bộ máy tính để hướng dẫn thí sinh. Ngoài ra, trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ (https://thituyensinh.vn) có đăng tải tài liệu hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng và từ ngày 9/7 đến hết ngày 11/7 thí sinh có thể thực hành điều chỉnh nguyện vọng trực tiếp trên hệ thống.
Lưu ý: Việc thực hành điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 9-11/7, thí sinh sẽ thực hành điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển để thao tác thành thạo các chức năng điều chỉnh nguyện vọng. Sau ngày 11/7, hệ thống sẽ khóa và những dữ liệu đã thực hành sẽ bị xóa hoàn toàn. Thí sinh tiến hành điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức trực tuyến từ ngày 15/7 – 21/7.

Câu 5: Em có thể vừa thay đổi nguyện vọng trực tuyến vừa đăng ký thay đổi chế độ ưu tiên tại các điểm tiếp nhận Phiếu điều chỉnh nguyện vọng được không?

Trả lời: Thí sinh chỉ được chọn 1 trong 2 phương thức điều chỉnh nguyện vọng và chỉ được thực hiện điều chỉnh nguyện vọng 1 lần. Như vậy, nếu đã điều chỉnh nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến sẽ không được thực hiện các điều chỉnh bằng phiếu nữa. Trong trường hợp cụ thể của em, có đề nghị thay đổi chế độ ưu tiên, em cần phải điều chỉnh nguyện vọng bằng Phiếu.

Câu 6: Cho em hỏi nguyên tắc xét tuyển giữa các nguyện vọng. Ví dụ thí sinh A và B đều đăng ký vào cùng một ngành của một trường; thí sinh A đăng ký nguyện vọng 1 và thí sinh B đăng ký nguyện vọng 4 thì việc xét tuyển thực hiện như thế nào? xét hết NV1 nếu còn chỉ tiêu thì mới xét NV tiếp theo có phải không? Trong trường hợp thí sinh B- NV 4 điểm cao hơn thí sinh A- NV 1 thì thí sinh B có được xét trúng tuyển không?

Trả lời: Theo Quy chế tuyển sinh hiện hành, thứ tự ưu tiên của nguyện vọng chỉ có giá trị với chính thí sinh đó. Còn giữa các thí sinh, việc xét tuyển vào cùng ngành là bình đẳng, không phân biệt thứ tự ưu tiên nguyện vọng.

Trong trường hợp cụ thể em nêu, nếu bạn B đã trúng tuyển một trong các nguyện vọng từ 1 đến 3 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 4 nữa. Còn nếu cả ba nguyện vọng trên thí sinh B đều không trúng tuyển, thì sẽ được xét tuyển vào ngành đăng ký nguyện vọng 4. Khi xét tuyển nguyện vọng này, thí sinh A và thí sinh B đều được xét tuyển bình đẳng như nhau, ai điểm cao hơn sẽ được lợi thế hơn.

Câu 7: Em không còn nhớ mã truy cập hệ thống để truy cập khi thay đổi đăng ký xét tuyển trực tuyến, vậy em phải làm thế nào?

Trả lời: Trường hợp không nhớ được mã để truy cập hệ thống, em cần đến điểm đăng ký dự thi và mang theo giấy chứng minh nhân dân và Phiếu đăng ký dự thi (Phiếu số 2) để đề nghị xin được cấp lại.

Câu 8: Em được biết để điều chỉnh đăng ký xét tuyển, cần có số ĐT di động để nhận mã xác nhận (mã OTP). Nếu khi đăng ký dự thi, em chưa đăng ký số điện thoại di động thì em phải làm thế nào?


Trả lời: Sau khi truy cập vào hệ thống (sử dụng số chứng minh nhân dân và mã truy cập được cấp khi đăng ký dự thi), em có thể khai báo lại số điện thoại di động và sử dụng số điện thoại này để nhận mã OTP trước khi xác nhận và gửi thông tin thay đổi nguyện vọng lên hệ thống. Trường hợp không đăng ký được, em cần tới điểm đăng ký dự thi và mang theo giấy chứng minh nhân dân và Phiếu đăng ký dự thi (Phiếu số 2) để đăng ký số điện thoại.

Câu 9: Khi đăng ký dự thi, em không đánh dấu vào mục “sử dụng kết quả thi để xét tuyển” và em cũng chưa đăng ký xét tuyển. Trong thời gian từ 15/7 đến 23/7 em có thể đăng ký xét tuyển được không?
Trả lời: Theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành: “Để xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của sở GDĐT kèm theo lệ phí ĐKXT”. Như vậy, nếu chưa đăng ký xét tuyển, chưa đánh dấu vào mục: ”sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ” thì sẽ không được xét tuyển đợt 1. Tuy nhiên, thí sinh vẫn có thể tham gia xét tuyển ở các đợt xét tuyển bổ sung hay đăng ký xét tuyển vào các trường xét tuyển bằng kết quả học tập ở Trung học phổ thông.

Câu 10: Em đăng ký xét tuyển và 3 trường. Trường hợp em đủ điểm trúng tuyển vào cả 3 trường, em có được lựa chọn vào học 1 trong 3 trường đó không?

Trả lời: Phương án xét tuyển năm 2017 cho phép thí sinh đăng ký không hạn chế số nguyện vọng, nhưng phải xếp sắp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống và trường hợp thí sinh đủ điểm để trúng tuyển vào nhiều nguyện vọng, cũng chỉ được quyền vào học ngành có nguyện vọng với thứ tự ưu tiên cao nhất. Trong trường hợp đã nêu, em chỉ trúng tuyển vào nguyện vọng 1. Chính vì vậy các em phải cân nhắc kỹ khi xác định thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng khi đăng ký xét tuyển và khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

Câu 11: Sau khi trường công bố kết quả xét tuyển, nếu em đã có tên trong danh sách trúng tuyển thì sau đó em cần phải làm những thủ tục gì để được vào học tại trường?

Trả lời: Theo lịch tuyển sinh, ngày 1 tháng 8 các trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển. Sau đó, đến trước ngày 7/8 thí sinh phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (trực tiếp tại trường hoặc qua đường Bưu điện) để khẳng định việc nhập học tại trường đã trúng tuyển và theo lịch nhập học của trường thí sinh sẽ đến trường nộp các giấy tờ (học bạ, giấy chứng nhận ưu tiên…) để làm thủ tục nhập học.

Câu 12: Thầy cho biết quy định xét tuyển các đợt bổ sung như thế nào?

Trả lời: Các đợt xét tuyển bổ sung sẽ được thực hiện từ sau 13 tháng 8. Thời gian cụ thể của các đợt xét tuyển bổ sung sẽ do các trường quy định. Trong xét tuyển đợt bổ sung thí sinh được phép đăng ký xét tuyển vào nhiều trường và không hạn chế số nguyện vọng. Tuy nhiên, thí sinh cần lưu ý: i) ở mỗi trường, thí sinh phải nộp 1 Phiếu ĐKXT riêng và trong mỗi Phiếu ĐKXT các nguyện vọng được xếp theo thứ tự ưu tiên; ii) thí sinh nộp Phiếu ĐKXT trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện; iii) Thí sinh xác nhận nhập học theo lịch do trường quy định; iiii) Thí sinh chưa đăng ký xét tuyển đợt 1 vẫn có thể tham gia đăng ký xét tuyển các đợt bổ sung.

Câu 13: Thầy cho em hỏi: Nếu em đã trúng tuyển đợt 1, em có thể đăng ký xét tuyển đợt bổ sung không?

Trả lòi: Sau khi trường công bố kết quả xét tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học bằng cách nộp cho trường bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi. Trường hợp thí sinh không xác nhận nhập học thì vẫn có thể tham gia xét tuyển đợt bổ sung. Tuy nhiên cũng cần lưu ý: khi đăng ký xét tuyển, các em cần cân nhắc lựa chọn các ngành, trường yêu thích để đảm bảo khi trúng tuyển có thể yên tâm xác nhận nhập học vào trường.

Thông tin tuyển sinh 2017