Chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017:

TT

Ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Nhóm ngành 1                               KTA01 

1.1

Kiến trúc

52580102

Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
(điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2)

350

1.2

Quy hoạch vùng và đô thị

52580105

150

2

Nhóm ngành 2                              KTA02 

2.1

Kiến trúc cảnh quan

52580110

Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
(điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2)

50

2.2

Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc

52580102.1

50

3

Nhóm ngành 3                               KTA03 

3.1

Thiết kế đồ họa

52210403

Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu

50

3.2

Thiết kế thời trang

52210404

50

4

Nhóm ngành 4  KTA04 

4.1

Thiết kế nội thất

52210405

Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu

100

4.2

Điêu khắc

52210105

30

5

Nhóm ngành 5                               KTA05 

 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

52580201

Toán, Vật lý, Hóa học

450

6

Nhóm ngành 6                               KTA06 

6.1

Xây dựng công trình ngầm đô thị

52580201.1

Toán, Vật lý, Hóa học

100

6.2

Công nghệ Kỹ thuật vật liệu xây dựng

52510105

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

6.3

Quản lý xây dựng

52580302

Toán, Vật lý, Hóa học

100

Toán, Vật lý, Anh văn

7

Nhóm ngành 7                               KTA07 

 

Kinh tế xây dựng

52580301

Toán, Vật lý, Hóa học

200

8

Nhóm ngành 8                               KTA08 

8.1

Cấp thoát nước

52580299

Toán, Vật lý, Hóa học

300

Toán, Vật lý, Anh văn

Toán, Hóa học, Sinh học

8.2

Kỹ thuật hạ tầng đô thị

52580211

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Anh văn

Toán, Hóa học, Sinh học

8.3

Kỹ thuật môi trường đô thị

52580211.1

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Anh văn

Toán, Hóa học, Sinh học

8.4

Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

52580205

Toán, Vật lý, Hóa học

150

Toán, Vật lý, Anh văn

Toán, Hóa học, Sinh học

8.5

Công nghệ thông tin

52480201

Toán, Vật lý, Hóa học

50

Toán, Vật lý, Anh văn

Toán, Hóa học, Sinh học

 

Tổng:

 

 

   2.180

 

* Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội: Phòng U108, nhà U, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố  Hà Nội.

Điện thoại: 043 854 2391    

Email: phongdaotao.dhkthn@gmail.com     

website: www.hau.edu.vn

Thông tin tuyển sinh 2017