Kết quả điểm thi các môn năng khiếu năm 2017

Kết quả điểm thi các môn năng khiếu năm 2017; chưa nhân hệ số, chưa cộng điểm ưu tiên:
2. Điểm thi các môn Khối H00
Phiếu báo điểm thi các môn năng khiếu sẽ được Nhà trường gửi đến tất cả các bạn thí sinh qua đường bưu điện đến địa chỉ các bạn đã đăng ký trong hồ sơ ĐKXT các môn năng khiếu.

Thông tin tuyển sinh 2017