Kết quả tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học, Liên thông, VB2 Đợt 1 năm 2017

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển xem tại đây

2. Nhà trường sẽ gửi Giấy báo nhập cho thí sinh trúng tuyển từ ngày 30/5/2107. Các giấy tờ cần thiết phải chuẩn bị và thủ tục nhập học được ghi trong Giấy báo nhập học (Phòng Đào tạo sẽ up lên đây trong ngày 31/5/2017 để các bạn chuẩn bị sớm, phòng khi nhận được Giấy báo nhập học muộn hoặc giấy bị thất lạc).

3. Học kỳ đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 12/6/2017

Thông tin tuyển sinh 2017