Kiến trúc

Thời gian đào tạo: 5 năm

Chỉ tiêu tuyển sinh: 350

1. Mô tả chuyên ngành

Được trang bị các kiến thức và các kỹ năng nghiên cứu, thiết kế công trình thông qua hệ thống đồ án thiết kế kiến trúc, các học phần môn học bổ trợ với hình thức đào tạo tiên tiến theo mô hình xưởng chuyên ngành.

2. Thế mạnh đào tạo

* Kinh nghiệm đào tạo Kiến trúc sư hàng đầu tại Việt Nam
* Giảng viên là các chuyên gia đầu ngành
* Tham khảo hệ thống chương trình đào tạo, tiêu chí đánh giá của Anh quốc, Pháp, Tây Ban Nha, Singapore.
* Thế mạnh chuyên môn:
- Khả năng sáng tạo, độc lập trong chuyên môn; Kỹ năng làm việc nhóm thành thạo, khả năng ngoại ngữ tốt đảm bảo nghiên cứu tài liệu chuyên môn và làm việc tại các công ty nước ngoài.
- Khả năng vận dụng kiến thức các ngành nghề liên quan tốt do thế mạnh đào tạo liên ngành của Trường.

3. Cơ hội nghề nghiệp

- Tư vấn thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp trong và ngoài nước
- Tham gia công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch, xây dựng đô thị tại các cơ quan chuyên môn.
- Tham gia nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, giảng dạy chuyên môn Kiến trúc tại các cơ sở đào tạo

Thông tin tuyển sinh 2017