Kiến trúc cảnh quan

Thời gian đào tạo: 5 năm

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

1. Mô tả chuyên ngành đào tạo

Được trang bị hệ thống kiến thức chuyên sâu về Kiến trúc cảnh quan và lĩnh vực liên quan: Kiến trúc công trình, Quy hoạch, Thiết kế đô thị, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật hạ tầng đô thị.

2. Thế mạnh chương trình đào tạo

Kinh nghiệm đào tạo Kiến trúc sư hàng đầu tại Việt Nam.
Chương trình được xây dựng trên nền tảng liên kết, với các trường đại học hàng đầu của Cộng hòa Pháp, là chương trình đào tạo tiêu biểu của AUF (Tổ chức Đại học Pháp ngữ) 
Thế mạnh chuyên môn: 
Kế thừa chương trình đào tạo tiên tiến của hệ thống đào tạo Kiến trúc cảnh quan của Cộng hòa Pháp và kinh nghiệm đào tạo thực tiễn tại Việt Nam.
Khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức các ngành nghề liên quan do thế mạnh đào tạo liên ngành của Trường.

3. Cơ hội nghề nghiệp

Đảm nhận chuyên môn về Thiết kế kiến trúc cảnh quan, Thiết kế đô thị và nông thôn, tổ chức giám sát thi công các dự án công trình kiến trúc cảnh quan.
Tham gia thiết kế tại các Văn phòng Tư vấn kiến trúc, quy hoạch, Viện nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành.
Tham gia công tác quản lý nhà nước về Quy hoạch và Quản lý Đô thị.

Thông tin tuyển sinh 2017