Kỹ thuật hạ tầng đô thị

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Cấp thoát nước; Kỹ thuật hạ tầng đô thị; Kỹ thuật môi trường đô thị: 300

1. Mô tả chuyên ngành đào tạo:

Trang bị cho người học có đủ kiến thức khoa học và kiến thức chuyên môn, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp về hạ tầng đô thị, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề thuộc chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị.
Có đủ năng lực và kỹ năng giải quyết những vấn đề trong công tác khảo sát, thiết kế, quy hoạch và thi công các công trình Hạ tầng kỹ thuật đô thị.

2. Thế mạnh đào tạo

Đội ngũ giảng viên có trình độ và giàu kinh nghiệm được đào tạo từ các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước ( Nga, Pháp, Bỉ, Nhật, Úc, Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan); Truyền thống đào tạo gần 50 năm.  Phương pháp giảng dạy tiên tiến có kết hợp sử dụng đa phương tiện và công nghệ thông tin trong đào tạo.   
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị có chất lượng cao được thử thách trong gần nửa thế kỷ, được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chương trình chuẩn chuyên ngành tương đương của các nước phát triển như Nga, Mỹ, Anh, Pháp. 
Chương trình đào tạo được thiết kế hướng hội nhập quốc tế, gắn kết nhu cầu thực tiễn và liên kết chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng đô thị. 

3. Cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư tư vấn thiết kế, thi công, giám sát xây dựng các công trình của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.
Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong các trường đại học, viện nghiên cứu, các đơn vị đào tạo nghề liên quan.
Chuyên gia về xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị cho các cơ quan, công ty nhà nước, các tổ chức, công ty tư nhân trong và ngoài nước. 

Thông tin tuyển sinh 2017