Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Chỉ tiêu tuyển sinh: 150

1. Mô tả chuyên ngành đào tạo:

Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông gồm 3 chuyên ngành: Giao thông đô thị; Đường bộ; Cầu - Hầm.  
Người học sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành về quy hoạch, quản lý các công trình đường bộ; khảo sát, thiết kế và tổ chức thi công một tuyến đường và các công trình giao thông đô thị, đường bộ, cầu – hầm từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng và xây dựng, đảm bảo các thủ tục về quản lý chất lượng, nghiệm thu bàn giao cho đến bảo hành công trình; đồng thời có đủ kiến thức để có thể tiếp tục học lên bậc cao học cùng chuyên ngành và  phát triển liên thông sang các ngành khác thuộc khối kỹ thuật.

2. Thế mạnh đào tạo

Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông với quan điểm thiết kế chương trình là “cập nhật, liên thông và phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế” gắn kết với nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước và liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp về giao thông vận tải.
Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình chuẩn ngành Xây dựng Cầu đường của các nước phát triển Mỹ, Nga, Anh, Pháp.

3. Cơ hội nghề nghiệp

Làm các công việc về kỹ thuật, quản lý chất lượng tại các đơn vị sản xuất trong lĩnh vực Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Giao thông đô thị; Đường bộ; Cầu – hầm).
Tư vấn, thiết kế tại các Công ty Tư vấn thiết kế thuộc ngành giao thông vận tải, Quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông.
Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Giao thông đô thị; Đường bộ; Cầu – hầm).
Thi công các công trình cầu, cống, đường, hầm giao thông. 

Thông tin tuyển sinh 2017