Lịch tuyển sinh đại học hệ chính qui năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

LỊCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUI NĂM 2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VÀ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

(Theo công văn số: 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02 /2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nội dung công tác

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian

thực hiện

1.

Ban hành Quy chế tuyển sinh

Bộ GDĐT

Sở GDĐT, Trường ĐH, CĐ

Tháng 01/2017

 

 

2.

Các trường ĐH, CĐ nhận tài khoản và cập nhật thông tin tuyển sinh của trường lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH Cục CNTT

Trước ngày 28/2

3.

Các trường ĐH, CĐ công bố Đề án tuyển sinh 2017

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH Cục CNTT

Trước ngày 20/3

 

4.

Tập huấn phần mềm tuyển sinh ĐH, CĐ

Vụ GDĐH

Cục KTKĐCLGD, Lãnh đạo và cán bộ tuyển sinh các Sở GDĐT; Trường ĐH, CĐ

Trước ngày 30/3

5.

Tập huấn công tác tuyển sinh ĐH, CĐ

Sở GDĐT

Điểm thu nhận hồ sơ

Trước ngày 30/3

 

 

6.

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh; nhập thông tin ĐKDT, ĐKXT đợt 1 của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

Sở GDĐT,

Điểm thu nhận hồ sơ

Các đối tượng dự thi THPT

Từ 01/4 đến 20/4

 

7.

Các trường ĐH, CĐ tải dữ liệu thí sinh ĐKXT từ Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT để tham khảo

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH Cục CNTT

Từ 10/5 đến 30/5

 

8.

Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về sở GDĐT.

Thí sinh

Sở GDĐT

Trước ngày 20/5

 

9.

Sở GDĐT gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đến các trường ĐH, 

Sở GDĐT

Trường ĐH, CĐ

Trước ngày 01/6

10.

Thi THPT quốc gia

Sở GDĐT

Trường ĐH, CĐ, Thí sinh

21-24/6/2017

11.

Thi các môn năng khiếu           Khối V00

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Thí sinh dự tuyển Khối V00

27, 28/6/2017

 12.

Thi các môn năng khiếu          Khối H00

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Thí sinh dự tuyển Khối H00

29, 30/6/2017

 

13.

Các trường ĐH, CĐ tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh

Trường ĐH, CĐ

Thí sinh, Sở GDĐT

Trước 17 giờ 00 ngày 15/7

14.

Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại các trường

Thí sinh

Trường ĐH, CĐ

Trước ngày 20/7

15.

Các trường báo cáo kết quả xét tuyển thẳng

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH

Trước 17 giờ 00 ngày 21/7

16.

Các trường cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có)

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Trước ngày 14/7 đối với xét tuyển đợt 1 và trước các đợt xét tuyển bổ sung do trường quy định

17.

Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Vụ GDĐH

Cục KTKĐCLGD, Vụ GDTH, Vụ GDTX, Thanh tra, Vụ Pháp chế, Các trường ĐH, CĐ

Trước ngày 14/7

18.

Các trường ĐH, CĐ điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của trường

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH

Trước ngày 15/7

18.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến

Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ

Vụ GDĐH, Cục CNTT,

Sở GDĐT

Từ 15/7 đến 17 giờ 00 ngày 21/7

20.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT

Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Sở GD ĐT

Từ 15/7 đến 17 giờ 00 ngày 23/7

21.

Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có(chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu)

Thí sinh

Điểm thu nhận hồ sơ

Trước 17 giờ 00 ngày 25/7

22.

Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

Sở GDĐT,

Điểm thu nhận hồ sơ

Thí sinh

Trước 17 giờ 00 ngày 26/7

23.

Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH, Cục CNTT,

Cục KTKĐCLGD Vụ GDTH, Vụ GDTX

Từ 28/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7

24.

Các trường ĐH, CĐ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1

Trường ĐH, CĐ

Thí sinh, Vụ GDĐH

Trước 17 giờ 00 ngày 1/8

25.

Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1

Thí sinh TrườngĐH, CĐ

Vụ GDĐH

Trước 17 giờ 00 ngày 7/8 (tính theo dấu bưu điện)

26.

Các trường ĐH, CĐ cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

Trường ĐH, CĐ

 

Trước 17 giờ 00 ngày 12/8

27.

Các trường ĐH, CĐ xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung)

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH, Cục CNTT,

Cục KTKĐCLGD, Vụ GDTH

Từ ngày 13/8

28.

Các trường ĐH, CĐ, báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2017

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH

Trước ngày 31/12/2017

 

Thông tin tuyển sinh 2017