Thiết kế nội thất

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

1. Mô tả chuyên ngành
Được trang bị các kiến thức và các kỹ năng nghiên cứu, thiết kế nội thất công trình kiến trúc thông qua hệ thống đồ án thiết kế nội thất, các học phần môn học bổ trợ với hình thức đào tạo tiên tiến theo mô hình xưởng chuyên ngành.

2. Thế mạnh đào tạo
* Chương trình đào tạo có sự kế thừa nội dung và tiêu chí đánh giá của Hội Mỹ thuật ứng dụng (Vương quốc Anh, các Trường Nghệ thuật Cộng hòa Pháp, Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Singapore).
* Kế thừa thế mạnh đào tạo Nội thất gắn liền với Kiến trúc sư công trình.
* Thế mạnh chuyên môn:
- Khả năng thống nhất, kết nối với Kiến trúc sư công trình tạo nên các sản phẩm nội thất có tính hiện đại, hợp lý, có tính phù hợp cao.
- Cập nhật nhanh với các xu hướng thiết kế nội thất hiện đại
- Xã hội có nhu cầu cao về chuyên ngành đào tạo

3. Cơ hội nghề nghiệp
- Đảm nhiệm sáng tác, thiết kế nội thất tại các doanh nghiệp.
- Trở thành các chuyên gia tư vấn lĩnh vực thiết kế kiến trúc - nội thất.

Thông tin tuyển sinh 2017