Cấp thoát nước

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Cấp thoát nước; Kỹ thuật hạ tầng đô thị; Kỹ thuật môi trường đô thị: 300

1. Mô tả chuyên ngành đào tạo:

Đào tạo kỹ sư xây dựng có các kiến thức chuyên sâu và kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực qui hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống cấp nước, thoát nước bên trong và ngoài công trình, các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường nước cũng như các vấn đề về khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước cho khu đô thị, công nghiệp và nông thôn; Sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành, có kỹ năng làm việc nhóm tốt.

2. Thế mạnh đào tạo

Đội ngũ giảng viên có trình độ và giàu kinh nghiệm được đào tạo từ các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước ( Nga, Pháp, Bỉ, Nhật, Úc, Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan); Truyền thống đào tạo 47 năm.  Phương pháp giảng dạy tiên tiến có kết hợp sử dụng đa phương tiện và công nghệ thông tin trong đào tạo.   

Hệ thống phòng thí nghiệm thủy lực, hóa nước vi sinh hiện đại, đồng bộ gắn kết học lý thuyết và thực hành. Cơ hội trải nghiệm thực tế dưới hình thức tham gia các dự án, các đề tài nghiên cứu khoa học, được tham quan, khảo sát thực tế, giao lưu trao đổi kiến thức hoặc liên kết đào tạo với các công ty, tổ chức trong và ngoài nước.  

Chương trình đào tạo có chất lượng cao qua gần nửa thế kỷ thử thách, được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chương trình chuẩn chuyên ngành Cấp thoát nước hoặc tương đương của các nước phát triển như Nga, Mỹ, Anh, Pháp.

3. Cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư tư vấn qui hoạch, thiết kế, thi công, giám sát xây dựng và vận hành kỹ thuật các công trình của hệ thống cấp thoát nước đô thị, khu công nghiệp và nông thôn.

Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong các trường đại học, viện nghiên cứu, các đơn vị đào tạo nghề liên quan.

Chuyên gia về xây dựng và quản lý kỹ thuật  hệ thống cấp thoát nước đô thị và khu công nghiệp cho các cơ quan, công ty nhà nước, các tổ chức, công ty tư nhân trong và ngoài nước.  

Thông tin tuyển sinh 2017