Công nghệ thông tin

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

1. Mô tả chuyên ngành
Cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ thông tin. Kiến thức luôn được cập nhật bổ xung; bám sát các vấn đề hiện đại – tiệm cận với kiến thức chung về công nghệ thông tin trên thế giới.

2. Thế mạnh đào tạo
- Tuân thủ chuẩn đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin của Bộ giáo dục đào tạo
- Tham khảo các chương trình chuẩn đào tạo kỹ sư chuyên ngành công nghệ thông tin của Mỹ, Nhật bản, Anh, Úc, Ấn độ.
- Thế mạnh về Tin học ứng dụng trong thị trường rộng lớn của ngành Xây dựng, Kiến trúc, Quy hoạch.
- Được sự hỗ trợ mạnh mẽ của hệ thống giảng viên các chuyên ngành khác nhau của trường Đại học kiến trúc Hà nội trong việc triển khai các ứng dụng tin học trong chuyên ngành  Xây dựng, Kiến trúc, Quy hoạch.

3. Cơ hội nghề nghiệp
- Lập trình viên, Trưởng nhóm phát triển phần mềm
- Chuyên gia nghiên cứu và phát triển về Máy tính và Công nghệ thông tin
- Quản trị mạng
- Chuyên viên thiết kế và xử lý nội dung số
- Chuyên gia về an ninh hệ thống

Thông tin tuyển sinh 2017