Danh sách thí sinh và phòng thi, sơ đồ phòng thi năng khiếu năm 2017

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thông báo về danh sách thí sinh và phòng thi, sơ đồ phòng thi các môn năng khiếu trong Kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017:
- Danh sách thí sinh và phòng thi xem tại đây;
- Sơ đồ phòng thi xem tại đây.
Các bạn thí sinh kiểm tra các thông tin: Họ, tên, ngày tháng năm sinh... Nếu có vấn đề gì sai khác, cần chỉnh sửa, bổ sung, thì báo lại cho Cán bộ coi thi trong buổi làm thủ tục dự thi.
Cám ơn các bạn.
Chúc các bạn thành công.

Thông tin tuyển sinh 2017