Hồ sơ xét tuyển tổ hợp V00, H00

HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, DỰ THI, XÉT TUYỂN CÁC NGÀNH NĂNG KHIẾU

(Các tổ hợp xét tuyển V00, H00)

 

Một bộ hồ sơ bao gồm 06 (sáu) Phiếu như sau:

1. Ba Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017 theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:

a) PHIẾU SỐ 1 - PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG (số thứ tự 1 trong tệp đính kèm)

b) PHIẾU SỐ 2 - PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG (số thứ tự 2 trong tệp đính kèm)

c) PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG (số thứ tự 3 trong tệp đính kèm)

- Thời gian nộp: từ ngày 01/4/2017 đến 20/4/2017.

- Địa điểm nộp: tại Trường THPT hoặc điểm thu hồ sơ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

2. Một PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ưu tiên các ngành trong nhóm ngành do Đại học Kiến trúc Hà Nội ban hành (số thứ tự 4 trong tệp đính kèm)

- Thời gian nộp: Từ ngày 01/4/2017 đến 25/7/2017.

-  Nộp trực tiếp hoặc chuyển qua bưu điện về Phòng Đào tạo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

3. Hai PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY các ngành năng khiếu do Đại học Kiến trúc Hà Nội ban hành

a) PHIẾU SỐ 1 - PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017  (số thứ tự 5 trong tệp đính kèm. Thí sinh có thể in Phiếu và Hướng dẫn cả hai mặt, in đen trắng.)

b) PHIẾU SỐ 2 - PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

(số thứ tự 6 trong tệp đính kèm)

- Thời gian nộp: Từ ngày 20/3/2017 đến 03/6/2017.

- Nộp trực tiếp hoặc chuyển qua bưu điện về Phòng Đào tạo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

* Thí sinh Đăng ký xét tuyển tổ hợp H00 có thể nộp hồ sơ ĐKDT môn năng khiếu tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam hoặc Đại học Mỹ thuật công nghiệp và nộp Giấy chứng nhận Kết quả thi (bản chính) cho Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

** Các Phiếu ĐKXT có thể nhận trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội hoặc download tại đây

Thông tin tuyển sinh 2017