Kết quả điểm chuẩn năm 2015

Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyểt

Năm tuyển sinh 2015

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

NHÓM NGÀNH II

 

 

 

1. Ngành Thiết kế đồ họa:

 

 

 

Tổ hợp: Ngữ văn + Hình họa mỹ thuật + Bố cục trang trí màu

50

52

19,75

2. Ngành Thiết kế nội thất:

 

 

 

Tổ hợp: Ngữ văn + Hình họa mỹ thuật + Bố cục trang trí màu

100

104

18,5

3. Ngành Thiết kế thời trang:

 

 

 

Tổ hợp: Ngữ văn + Hình họa mỹ thuật + Bố cục trang trí màu

-

-

4. Ngành Điêu khắc:

 

 

 

Tổ hợp: Ngữ văn + Hình họa mỹ thuật + Bố cục trang trí màu

-

-

 -

NHÓM NGÀNH V

 

 

 

5. Ngành Kiến trúc

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Vẽ mỹ thuật

350

352

23,25

6. Ngành Quy hoạch vùng và đô thị

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Vẽ mỹ thuật

150

148

22

7. Ngành Kiến trúc cảnh quan

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Vẽ mỹ thuật

50

44

21,75

8. Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Vẽ mỹ thuật

50

19

 

9. Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

 

 

 

9.1. Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Hóa học

450

514

20,25

9.2. Chuyên ngành: Xây dựng công trình ngầm đô thị

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Hóa học

50

52

18,5

10. Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Hóa học

50

57

18

Tổ hợp: Toán + Hóa học + Sinh học

-

-

11. Ngành Cấp thoát nước

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Hóa học

150

146

15,75

Tổ hợp: Toán + Hóa học + Sinh học

-

-

 -

12. Ngành Kỹ thuật công trình đô thị

 

 

 

12.1. Chuyên ngành: Kỹ thuật hạ tầng đô thị

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Hóa học

100

102

18,25

12.1. Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường đô thị

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Hóa học

50

43

15,25

Tổ hợp: Toán + Hóa học + Sinh học

-

-

13. Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Hóa học

-

-

 -

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Anh văn

-

-

 -

14. Ngành Quản lý xây dựng

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Hóa học

150

151

18,75

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Anh văn

-

-

 -

15. Ngành Kinh tế xây dựng

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Hóa học

150

176

20

16. Ngành Công nghệ thông tin

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Hóa học

-

-

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Anh văn

-

-

Tổng

1900

1960

 

 

Thông tin tuyển sinh 2017