Kết quả điểm chuẩn năm 2016

Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyểt

Năm tuyển sinh 2016

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

NHÓM NGÀNH II

 

 

 

1. Ngành Thiết kế đồ họa:

 

 

 

Tổ hợp: Ngữ văn + Hình họa mỹ thuật + Bố cục trang trí màu

50

38

19,25

2. Ngành Thiết kế nội thất:

 

 

 

Tổ hợp: Ngữ văn + Hình họa mỹ thuật + Bố cục trang trí màu

100

74

17,75

3. Ngành Thiết kế thời trang:

 

 

 

Tổ hợp: Ngữ văn + Hình họa mỹ thuật + Bố cục trang trí màu

50

25

15,25

4. Ngành Điêu khắc:

 

 

 

Tổ hợp: Ngữ văn + Hình họa mỹ thuật + Bố cục trang trí màu

50

10

15

NHÓM NGÀNH V

 

 

 

5. Ngành Kiến trúc

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Vẽ mỹ thuật

350

401

25,75

6. Ngành Quy hoạch vùng và đô thị

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Vẽ mỹ thuật

150

131

23,75

7. Ngành Kiến trúc cảnh quan

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Vẽ mỹ thuật

50

52

23

8. Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Vẽ mỹ thuật

50

49

20

9. Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

 

 

 

9.1. Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Hóa học

450

455

20,25

9.2. Chuyên ngành: Xây dựng công trình ngầm đô thị

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Hóa học

50

60

19,75

10. Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Hóa học

38

27

19,5

Tổ hợp: Toán + Hóa học + Sinh học

12

16,25

11. Ngành Cấp thoát nước

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Hóa học

112

107

16

Tổ hợp: Toán + Hóa học + Sinh học

38

16,25

12. Ngành Kỹ thuật công trình đô thị

 

 

 

12.1. Chuyên ngành: Kỹ thuật hạ tầng đô thị

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Hóa học

100

95

18,75

12.1. Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường đô thị

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Hóa học

38

27

16

Tổ hợp: Toán + Hóa học + Sinh học

12

16,25

13. Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Hóa học

112

106

16

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Anh văn

38

15,75

14. Ngành Quản lý xây dựng

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Hóa học

112

151

19

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Anh văn

38

16,25

15. Ngành Kinh tế xây dựng

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Hóa học

150

159

20,25

16. Ngành Công nghệ thông tin

 

 

 

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Hóa học

38

34

19

Tổ hợp: Toán + Vật lý + Anh văn

12

15,25

Tổng

2200

2001

 

 

Thông tin tuyển sinh 2017