Khoa Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường đô thị

Là một trong những ngành đào tạo liên quan mật thiết tới những vấn đề sống còn của con người, được quan tâm trên toàn thế giới: Phát triển bền vững, đặc biệt là Bảo vệ môi trường. Khoa Đô thị đào tạo ra những Kỹ sư Xây dựng có kiến thức chuyên sâu về thiết kế kỹ thuật và chế tạo cơ khí. Đội ngũ này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường tồn tại ở các đô thị. Họ có thể đáp ứng mọi yêu cầu về nguồn tài nguyên nước ở quy mô một thành phố cho tới bên trong công trình: từ khai thác và bảo vệ hợp lý nước cho tới vận chuyển và xử lý nước đạt chuẩn quốc tế.

Thông tin tuyển sinh 2017