Khoa Nội thất & MTCNĐược thừa hưởng một truyền thống thành tích và nền tảng dữ kiện kiến trúc phong phú và đa dạng, chúng tôi chủ trương đào tạo thiết kế gắn liền với kiến trúc chứ ko thuần tuý về nghệ thuật. Bên cạnh học phần chuyên ngành Khoa Nội thất & MTCN sinh viên sẽ đượccung cấp cả những kiến thức về kiến trúc và xây dựng. Ngoài ra, chúng tôi chủ trương hướng tới đào tạo theo các nhóm đề tài chung mà ở đó đòi hỏi có sự gắn kết chặt chẽ giữa các ngành học. Những cử nhân tương lai vì thế sẽ có thể kết hợp một cách chủ động với các nhóm kiến trúc, xây dựng, kỹ thuật hay những nhà thiết kế chuyên ngành khác trong mọi công việc, ở nhiều phạm vi, quy mô và mức độ khác nhau.

Thông tin tuyển sinh 2017