Khoa Quản Lý Đô Thị
Với kim chỉ nam kiên định MỚI - TRẺ - NĂNG ĐỘNG, Quản Lý Đô Thị là khoa đầu tiên đề xuất hình thức tốt nghiệp theo nhóm, cũng là một trong những khoa đầu tiên áp dụng phương pháp giảng dạy mới, hiện đại của nước ngoài. Đội ngũ giảng viên giỏi, năng động, thường xuyên tham gia các hội thảo khoa học và trao đổi nghề nghiệp trong nước và quốc tế. Chúng tôi hướng tới đào tạo những sinh viên có chuyên môn tốt, kỷ luật và không ngừng sáng tạo.

Thông tin tuyển sinh 2017