Khoa Quy Hoạch Đô Thị - Nông Thôn

Kiên định với phương pháp giáo dục theo mô hình "Gắn với thực tiễn - Hội nhập thế giới", Khoa Quy hoạch được đánh giá rất cao về chất lượng đào tạo. Chương trình được thiết kế để có thể linh hoạt cập nhật kịp thời đáp ứng đúng nhu cầu, tính thời sự của xã hội Việt Nam và thế giới. Sinh viên không chỉ được học chuyên ngành mà còn được bổ sung những kiến thức gắn liền với thực tiễn: kinh tế đô thị, tâm lý, lịch sử, văn hoá đô thị... vì thế có khả năng nghiên cứu, phân tích và kỹ năng thuyết trình tốt. Ngoài ra, các hội thảo chuyên đề, giải thưởng và workshop là những cơ hội để sinh viên được cọ sát với cách làm và tư duy của quốc tế, từ đó hình thành khả năng thích ứng và chuyên nghiệp.

Thông tin tuyển sinh 2017