Kỹ thuật môi trường đô thị

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Cấp thoát nước; Kỹ thuật hạ tầng đô thị; Kỹ thuật môi trường đô thị: 300

1. Mô tả chuyên ngành đào tạo

Trang bị các kiến thức và các kỹ năng nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế hệ thống công trình kỹ thuật thuộc lĩnh vực môi trường, chuyên ngành chuyên sâu về môi trường không khí, nước và chất thải rắn, các học phần môn học bổ trợ với hình thức đào tạo gắn với thực hành, thực nghiệm theo mô hình nhóm chuyên ngành và độc lập.

2. Thế mạnh đào tạo

Kinh nghiệm đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật môi trường chất lượng cao có trình độ chuyên môn toàn diện tại Việt Nam
Chương trình đào tạo liên kết với các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ Xây dựng, các trường, viện, công ty, tổ chức Hội nghề nghiệp và các chuyên gia, giảng viên thuộc lĩnh vực Quy hoạch, Kiến Trúc, Xây dựng và Môi trường hàng đầu tại Việt Nam. 
Phương pháp giảng dạy tiên tiến ( tham gia các dự án thực tế, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước và xu hướng thiết kế ứng dụng trên thế giới phù hợp với điều kiện Việt nam ( tiếp cận các work shop quốc tế)
Phát triển khả năng sáng tạo và chủ động trong dự báo, giải quyết hậu quả các vấn đề môi trường thông qua các mô hình học hiện đại áp dụng công nghệ thông tin.

3. Cơ hội nghề nghiệp

Nhu cầu xã hội ngày càng cao đối với kỹ sư môi trường. 
Tư vấn thiết kế, thi công, giám sát, quản lý vận hành công trình kỹ thuật môi trường cho đô thị, khu công nghiệp và nông thôn.
Làm việc và tham gia nghiên cứu, đào tạo tại các viện nghiên cứu, viện thiết kế, các cơ sở đào tạo chuyên ngành. Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo.
Tham gia công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị tại các cơ quan chuyên môn ở trung ương và địa phương.

Thông tin tuyển sinh 2017