Quy hoạch vùng và đô thi

Thời gian đào tạo: 5 năm

Chỉ tiêu tuyển sinh: 150

1.Mô tả chuyên ngành đào tạo

Được trang bị hệ thống kiến thức tổng hợp về Quy hoạch vùng, Quy hoạch đô thị và nông thôn, Quy hoạch chức năng đặc thù, Kiến trúc công trình, Thiết kế đô thị, Hạ tầng kỹ thuật và Hạ tầng xã hội.

2. Thế mạnh chương trình đào tạo

Kinh nghiệm đào tạo Kiến trúc sư quy hoạch hàng đầu tại Việt Nam, Giảng viên là các chuyên gia đầu ngành.
Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở truyền thống và tham khảo chương trình đào tạo, tiêu chí đánh giá của Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Singapore….
Thế mạnh chuyên môn:
Khả năng sáng tạo độc lập trong chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm thành thạo, tư duy tiếp cận hiện đại.

3. Cơ hội nghề nghiệp

Làm chủ trì,lập Quy hoạch, thẩm định, thực hiện các đồ án Quy hoạch (vùng, đô thị, nông thôn, chức năng đặc thù).
Tham gia công tác nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành Quy hoạch Đô thị.
Tham gia công tác quản lý nhà nước về Quy hoạch và Quản lý Đô thị.

Thông tin tuyển sinh 2017