Thiết kế đồ họa

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

1. Mô tả chuyên ngành

Được trang bị hệ thống kiến thức, kỹ năng để nghiên cứu, sáng tác và thiết kế sản phẩm đồ họa phù hợp với yêu cầu xã hội.

2. Thế mạnh đào tạo

* Chương trình đào tạo có sự kế thừa nội dung và tiêu chí đánh giá của Hội Mỹ thuật ứng dụng Vương quốc Anh, Đại học Tổng hợp quốc gia Singapore
* Hệ thống môn học, đồ án bám sát hướng tiếp cận hiện đại và nhu cầu thực tiễn.
* Xã hội có nhu cầu cao đối với nguồn nhân lực chuyên ngành Thiết kế đồ họa.

3. Cơ hội nghề nghiệp

- Làm việc tại các đơn vị  hoạt động trong các lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện, thiết kế quảng cáo…
- Làm việc tại các cơ sở đào tạo mỹ thuật, thiết kế…

Thông tin tuyển sinh 2017