Thiết kế thời trang

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

1. Mô tả chuyên ngành

Được trang bị hệ thống kiến thức, kỹ năng để nghiên cứu, sáng tác và thiết kế sản phẩm thời trang phù hợp với yêu cầu xã hội và có tính ứng dụng cao.

2. Thế mạnh đào tạo

* Kế thừa chương trình đào tạo và hệ thống tiêu chí đánh giá của Hội Mỹ thuật ứng dụng (Vương quốc Anh, các Trường Nghệ thuật Cộng hòa Pháp, Đại học Tổng hợp quốc gia Singapore). Giảng viên là các chuyên gia trong lĩnh vực thời trang, các Stylist có uy tín; Xưởng thực hành với trang thiết bị tiên tiến nhất của Nhật Bản.
* Chương trình đào tạo có sự kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp thời trang trong và ngoài nước để bắt nhịp với xu hướng thời trang hiện đại.
* Xã hội có nhu cầu cao về chuyên ngành đào tạo

3. Cơ hội nghề nghiệp

- Đảm nhiệm vai trò thiết kế mẫu thời trang, quá trình sản xuất sản phẩm thời trang.
- Trở thành các Stylist chuyên nghiệp.
- Trở thành các chuyên gia thời trang làm việc tại các Tạp chí chuyên ngành thời trang, giảng dạy chuyên môn.

Thông tin tuyển sinh 2017