Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Chỉ tiêu tuyển sinh: 450

1.Mô tả chuyên ngành

Người học được cung cấp hệ thống kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Xây dựng dân dụng và Công nghiệp (Cơ học công trình, Kết cấu công trình, Công nghệ Tổ chức thi công, Quản lý Dự án xây dựng, Khai thác bảo trì công trình xây dựng…)

2. Thế mạnh đào tạo

- Chương trình đào tạo được cập nhật. Bên cạnh việc nắm những kiến thức cơ bản, sinh viên phát huy được kỹ năng để áp dụng vào thực tiễn công tác;
- Chuyên ngành xây dựng có tính tương tác cao do nằm trong hệ thống đào tạo liên ngành của Trường (cùng với ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Quản lý đô thị…) và các chuyên ngành gần (Vật liệu Xây dựng, Công trình ngầm).

3. Cơ hội nghề nghiệp

- Làm việc trong cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức nghề nghiệp, quản lý công tác xây dựng cơ bản;
- Đảm nhận vai trò tư vấn thiết kế, thi công, giám sát công trình xây dựng;
- Làm việc trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Thông tin tuyển sinh 2017